Προσθήκη νέας μετάφρασης

Όρος
defence

Γλώσσα προέλευσης*

Ελληνική μετάφραση*

Τομείς (π.χ. ιατρική, καρδιολογία κτλ. Μπορείτε να συμπληρώσετε
τους κύριους και επιμέρους τομείς) -έως 5 γραμμές περίπου-

Πηγή (π.χ. http://www.examplesite.eg/path1/path2/page.htm)

Υποβάλλων

(* υποχρεωτική συμπλήρωση)


Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης→

Εύρεση

 ΟΚ!

Ενημέρωση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας στα ελληνικά. Στις σελίδες του Ανοικτού Λεξικού θα εντοπίσετε ορολογία από όλους σχεδόν τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών κτλ. από μεμονωμένους χρήστες, επισκέπτες του site της Lexicon.

Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Επιλογές