Αιτήματα μετάφρασης

  • Αν επιθυμείτε κάποιος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού Ορολογίας να μεταφράσει -σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες- όρο που δεν υπάρχει στο λεξικό, καταχωρίστε τον όρο μέσω της αναζήτησης και στη συνέχεια υποβάλλετε ένα αίτημα μετάφρασης.
  • Αν επιθυμείτε κάποιος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού Ορολογίας να μεταφράσει -σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες- όρο που ήδη υπάρχει στο λεξικό, εντοπίστε τον όρο χρησιμοποιώντας την αναζήτηση και υποβάλλετε ένα αίτημα μετάφρασης.

Δείτε τα αιτήματα που είναι σε εκκρεμότητα!.

Όροι με αιτήματα μετάφρασης που έχουν απαντηθεί

18 όροι με αιτήματα μετάφρασης που έχουν απαντηθεί

1: intentionality (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

2: Fahrradweg (Γερμανικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

3: membership package (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

4: rare (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

5: adult bilingualism (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

6: decimal (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

7: preview (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

8: State/Province (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

9: null (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

10: Carbon-steel line pipe (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

11: normal skin (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

12: constitutive nitric oxid synthase (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

13: hull (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

14: Decimation (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

15: screening (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

16: patrimonial consistence (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

17: has been awarded (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων

18: dissemination (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή απαντήσεων


Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης→

Εύρεση

 ΟΚ!

Ενημέρωση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας στα ελληνικά. Στις σελίδες του Ανοικτού Λεξικού θα εντοπίσετε ορολογία από όλους σχεδόν τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών κτλ. από μεμονωμένους χρήστες, επισκέπτες του site της Lexicon.

Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Επιλογές