Αιτήματα μετάφρασης

  • Αν επιθυμείτε κάποιος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού Ορολογίας να μεταφράσει -σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες- όρο που δεν υπάρχει στο λεξικό, καταχωρίστε τον όρο μέσω της αναζήτησης και στη συνέχεια υποβάλλετε ένα αίτημα μετάφρασης.
  • Αν επιθυμείτε κάποιος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού Ορολογίας να μεταφράσει -σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες- όρο που ήδη υπάρχει στο λεξικό, εντοπίστε τον όρο χρησιμοποιώντας την αναζήτηση και υποβάλλετε ένα αίτημα μετάφρασης.

Δείτε τα αιτήματα που έχουν απαντηθεί!.

Όροι με αιτήματα μετάφρασης σε εκκρεμότητα

195 όροι με αιτήματα μετάφρασης σε εκκρεμότητα

121: Vernichtungsgefühl (Γερμανικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

122: set (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

123: win derivatives (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

124: CONFERENCES (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

125: indentify (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

126: palliative (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

127: reciprocal rank (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

128: referral agreement (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

129: not to mention (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

130: Cans (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

131: award (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

132: chicky (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

133: Area of implication (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

134: derivative (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

135: direct purchases abroad (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

136: context-embedded (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

137: tissue scaffold (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

138: Gas-injection module (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

139: implementation contingencies (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

140: installment (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

141: ship's fueling posts (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

142: game on (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

143: floral (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

144: work function (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

145: FLARED (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

146: interactive text (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

147: die Osterglocke (Γερμανικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

148: extension (of a causal link) (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

149: toxoid (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

150: acrofacial (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

Σελίδες:   Πρώτη  |  1  2  3  4  -5-  6  7  |  Τελευταία   


Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης→

Εύρεση

 ΟΚ!

Ενημέρωση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας στα ελληνικά. Στις σελίδες του Ανοικτού Λεξικού θα εντοπίσετε ορολογία από όλους σχεδόν τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών κτλ. από μεμονωμένους χρήστες, επισκέπτες του site της Lexicon.

Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Επιλογές