Αιτήματα μετάφρασης

  • Αν επιθυμείτε κάποιος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού Ορολογίας να μεταφράσει -σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες- όρο που δεν υπάρχει στο λεξικό, καταχωρίστε τον όρο μέσω της αναζήτησης και στη συνέχεια υποβάλλετε ένα αίτημα μετάφρασης.
  • Αν επιθυμείτε κάποιος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού Ορολογίας να μεταφράσει -σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες- όρο που ήδη υπάρχει στο λεξικό, εντοπίστε τον όρο χρησιμοποιώντας την αναζήτηση και υποβάλλετε ένα αίτημα μετάφρασης.

Δείτε τα αιτήματα που έχουν απαντηθεί!.

Όροι με αιτήματα μετάφρασης σε εκκρεμότητα

195 όροι με αιτήματα μετάφρασης σε εκκρεμότητα

31: handwriting (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

32: branch (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

33: indexation (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

34: chocce (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

35: performance (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

36: boom (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

37: INVERNIZZI (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

38: gradient (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

39: use a good antivirus program and keep it up to date. Don't run programs of unknown origin and make (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

40: query (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

41: fees (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

42: consolidation (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

43: je veux (Γαλλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

44: dialysate (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

45: HEY (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

46: gas generator (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

47: Navigation equipment (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

48: kalhmera (Ολλανδικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

49: xfb (Γαλλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

50: privacy (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

51: elementary (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

52: immune adherence (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

53: Steam (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

54: vermis (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

55: success at school (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

56: foculs (Γαλλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

57: one-shot decision (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

58: CPO (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

59: issue, special (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

60: assemble (Αγγλικά) Προβολή όρου | Προβολή αιτημάτων

Σελίδες:   Πρώτη  |  1  -2-  3  4  5  6  7  |  Τελευταία   


Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης→

Εύρεση

 ΟΚ!

Ενημέρωση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας στα ελληνικά. Στις σελίδες του Ανοικτού Λεξικού θα εντοπίσετε ορολογία από όλους σχεδόν τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών κτλ. από μεμονωμένους χρήστες, επισκέπτες του site της Lexicon.

Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Επιλογές