Καταχώριση όρων

Η καταχώριση μεμονωμένων όρων γίνεται μέσω της διαδικασίας αναζήτησης.

  • Πληκτρολογήστε στο πεδίο της εύρεσης τον ξενόγλωσσο όρο ή την έκφραση που θέλετε να καταχωρίσετε.
  • Αν ο όρος δεν εντοπιστεί μπορείτε να τον καταχωρίσετε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο και να προτείνετε τη δική σας μετάφραση ή να υποβάλλετε αίτημα μετάφρασης.
  • Αν εντοπιστεί επιλέξτε τον για να δείτε όλες τις προτεινόμενες μεταφράσεις. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να προτείνετε και τη δική σας μετάφραση.

Παρακαλώ πληκτρολογήστε την ξενόγλωσση έκφραση ή τον ξενόγλωσσο όρο στο διαθέσιμο πλαίσιο δεξιά.


Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης→

Εύρεση

 ΟΚ!

Ενημέρωση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας στα ελληνικά. Στις σελίδες του Ανοικτού Λεξικού θα εντοπίσετε ορολογία από όλους σχεδόν τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών κτλ. από μεμονωμένους χρήστες, επισκέπτες του site της Lexicon.

Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Επιλογές